Judit Subirana-Mirete

Sobre mi

About me

 

Sóc neuropsicòloga i doctora en Psicologia Clínica i de la Salut, especialista en la valoració de les funcions cognitives. Sóc professora universitària i investigadora en l'àmbit de la neuropsicologia, i compto amb diverses publicacions a revistes especialitzades tant nacionals com internacionals, així com nombroses participacions en congressos de rellevància internacional. Treballo a la clínica privada com a neuropsicòloga des del 2007.

---

Soy neuropsicóloga y doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en la valoración de las funciones cognitivas. Soy profesora universitaria e investigadora en el ámbito de la neuropsicología, y cuento con varias publicaciones en revistas especializadas tanto nacionales como internacionales, así como numerosas participaciones en congresos de relevancia internacional. Trabajo en la clínica privada como neuropsicóloga desde 2007.

 

---

I am a neuropsychologist and PhD in Clinical and Health Psychology, specialist in the assessment of cognitive functions. I'm an associate professor and researcher in the field of neuropsychology; I have several publications in both national and international specialized journals, as well as numerous participations in internationally relevant conferences. I've been working in the private practice as a neuropsychologist since 2007.

MORE ABOUT ME...

 

Per saber més de mi...

Para saber más de mí...